logoDABEA
Tilbage
Tilbage

Vedligeholdelse af altaner

Det er bygningsejers ansvar, at en altan er vedligeholdt og sikker

Det er vigtigt løbende at inspicere altaner for synlige skader

En undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at der ikke behøver at være synlige skader på altaner for at de er usikre.

Teknologisk Institut har i 2022 gennemført en undersøgelse af ældre betonaltaner. Baggrunden for undersøgelsen var to tragiske ulykker i 2016 og 2020, hvor sådanne altaner styrtede ned.

Teknologisk Institut undersøgte 100 altaner. Af de 100 altaner havde 58 synlige skader, som f.eks. revner i belægningen. Sådanne skader kan medføre tæring og skader på de jern, der bærer altanerne og dermed reducere bæreevnen. Det er derfor vigtigt løbende at inspicere sine altaner for synlige skader.

Det mest bekymrende ved undersøgelsen er, at 17 af de 42 altaner uden synlige skader viste sig at have skader på de bærende dele. Dvs. ca. 40 pct. af altanerne uden synlige skader havde tæring på de bærende jern i altanen.

Bygningsejers ansvar

Det er bygningsejers ansvar, at en altan er vedligeholdt og sikker. Det er derfor vigtigt, at bestyrelserne i ejer- og andelsboligforeninger er opmærksomme på at få inspiceret og vedligeholdt foreningens altaner.

I kan læse mere om sikkerhed og vedligeholdelse af altaner her.

Teknologisk Instituts undersøgelse kan læses her.