logoDABEA
Tilbage
Tilbage

Din ejerforening har fået nye vedtægter!

Ny normalvedtægt for ejerforeninger

Måske har du ikke opdaget det, men din ejerforening har fået helt eller delvist nye vedtægter - uden at I har besluttet det på en generalforsamling… I forlængelse af den nye ejerlejlighedslov har Transport- og Boligministeriet nemlig bekendtgjort en ny normalvedtægt for ejerforeninger. Nedenfor kan du læse mere om, hvad normalvedtægten betyder for din forening - og hvad DABEA anbefaler, at I gør i jeres forening.

Hvad er normalvedtægten?

Normalvedtægten er en standardvedtægt, som gælder for alle ejerforeninger, medmindre en ejerforening har vedtaget og tinglyst egne vedtægter. I de tilfælde hvor en ejerforening har vedtaget og tinglyst egne vedtægter, gælder normalvedtægten dog såkaldt ”udfyldende”. Det betyder, at normalvedtægten gælder for de forhold, som ikke er fastlagt i ejerforeningens egen vedtægt. Den nye normalvedtægt får derfor betydning for stort set alle ejerforeninger i Danmark.

Hvornår træder den nye normalvedtægt i kraft?

For eksisterende ejerforeninger træder den nye normalvedtægt i kraft 1. januar 2022. Det giver foreningerne tid til at tage stilling til den nye normalvedtægt i løbet af 2021.

Hvad bør en ejerforening gøre?

DABEA anbefaler, at alle ejerforeninger ser nærmere på den nye normalvedtægt. Dels for at være opmærksom på, hvilke regler der vil være gældende fremover, dels for at tage stilling til, om den giver anledning til ændring af de nuværende vedtægter i ejerforeningen. Foreningerne skal nemlig være opmærksomme på, at normalvedtægten fra 1. januar 2022 vil være gældende for alle forhold, der ikke er reguleret i deres eksisterende vedtægter. DABEA anbefaler generelt, at foreningerne så vidt muligt følger normalvedtægten og kun har egne vedtægter i form af tilføjelser til normalvedtægten for eventuelt helt særlige forhold, som foreningen ønsker, skal afvige fra normalvedtægten. Normalvedtægten har nemlig flere fordele frem for egne, ofte ældre, vedtægter:

  • Normalvedtægten er til enhver tid i overensstemmelse med den gældende lovgivning og samfundsudvikling. Foreningens vedtægter vil derfor altid være opdaterede, hvis foreningen anvender normalvedtægten – og foreningen sparer tinglysnings-udgifterne til eventuel ændring af egne vedtægter, fx når de digitale muligheder udvikler sig.
  • Normalvedtægten er en sammenhængende gennemtænkt regulering, hvor der er taget højde for de fleste forhold og situationer, som kan opstå i en ejerforening.
  • Normalvedtægten følges af en fast retspraksis, som gør det muligt med større sikkerhed at svare på, hvordan vedtægterne skal fortolkes i konkrete sager.
  • Den nye normalvedtægt indeholder mere præcise bestemmelser om vedligeholdelsespligt, ansvar for skader og adgang til at foretage ændringer i ejendommen. Forhold som ofte kan give anledning til tvivlsspørgsmål og konflikt i en ejerforening.

Hvilke ændringer er der med den nye normalvedtægt?

Den nye normalvedtægt er en markant opdatering af den hidtil gældende normalvedtægt. Af væsentlige ændringer kan nævnes:

  • Mulighed for digital kommunikation. Der åbnes op for, at kommunikation med ejerne, fx indkaldelse til generalforsamling, kan ske digitalt med e-mail.
  • Flertalsreglerne præciseres. Det fremgår mere præcist, hvornår en generalforsamling kan træffe beslutning med simpelt flertal, 2/3-flertal, 9/10-flertal, og hvornår der kræves samtykke fra berørte ejere.
  • Sanktionsbestemmelser implementeres. Den nye ejerforeningslovs bestemmelser om sanktioner over for en ejer i form af bod og tvangssalg er indskrevet i normalvedtægten.
  • Beløbsgrænsen for pantstiftende vedtægter hæves. Vedtægterne kan nu tinglyses pantstiftende for op til 50.000 kr. til sikkerhed for ejerforeningens krav mod en ejer.
  • Lejer kan blive medlem af bestyrelsen. Der åbnes op for, at en ejer kan give sin lejer fuldmagt til at kunne blive valgt til bestyrelsen.
  • Vedligeholdelsespligten og ansvaret for skader præciseres. Det er nu gjort mere klart, hvornår det ejer eller ejerforeningen der har vedligeholdelsesforpligtelsen, og det er tydeligere, hvem der skal betale for skader som følge af manglende vedligeholdelse.

Hvad er ikke med?

Normalvedtægten indeholder ikke bestemmelser om afholdelse af digital generalforsamling. Ønsker en ejerforening den mulighed, kræver det særlige bestemmelser. Ejendom Danmark har formuleret et tillæg, som en ejerforening kan tilføje til normalvedtægten / deres egne vedtægter, hvis den ønsker den mulighed.

Den nye normalvedtægt kan læses her

En sammenligning af den gamle og den nye normalvedtægt kan ses her

Ejendom Danmarks vedtægtsbestemmelse vedrørende digital generalforsamling kan læses her

Leder du efter en kompetent ejendomsadministrator?

DABEA er nytænkning inden for ejendomsadministration, da det hele foregår i et brugervenligt og gennemsigtigt administrationssystem. Vi har forenklet ejendomsadministration og gjort det enklere end andre løsninger, så i får overblik og sparer tid og vi tilføjer hele tiden nye funktioner til systemet, så jeres hverdag løbende bliver lettere.

Vi er klar til at hjælpe dig og din forening. Så kontakt os i dag for uddybende information på kontakt@dabea.dk eller telefon [21 86 68 44](tel:21 86 68 44).