logoDABEA
Tilbage
Tilbage

Hvordan holder man generalforsamling med corona-restriktioner?

Digital generalforsamling eller andre løsninger

De gældende corona-restriktioner gælder som udgangspunkt også for generalforsamlinger i ejer- og andelsboligforeninger. Det betyder helt overordnet:

  • En generalforsamling bør – i det omfang det er muligt – udskydes, til det er muligt at gennemføre den i overensstemmelse med gældende restriktioner.
  • Undtaget herfor er generalforsamlinger, som det skønnes nødvendigt at gennemføre, fx for at vedtage nødvendige vedligeholdelsesarbejder eller fastsætte andelskronen.
  • En generalforsamling, der gennemføres for sent i henhold til foreningens vedtægter på grund af restriktionerne, vil som udgangspunkt fortsat vil være gyldig.

Men er der alternative muligheder for at gennemføre generalforsamlingen i stedet? Ja, det er der, som du kan se nedenfor. Men der er også nogle juridiske forhold, som man skal være opmærksom på. Overordnet er det dog vores anbefaling, at man i den enkelte forening taler sammen om og aftaler, hvordan man ønsker at gennemføre generalforsamlingen. I sidste ende er det jo beboerne, der skal være enige om, at generalforsamlingen er gyldig. Så hvis man kan nå til enighed i foreningen om en alternativ løsning, hvor der tages hensyn til alle, så er der vide rammer for, hvad man kan gøre. Generelt gælder det i disse tider om at bruge sin sunde fornuft. I kan i den forbindelse lade jer inspirere af følgende muligheder:

Digital generalforsamling

Mange foreninger vælger at gennemføre generalforsamlingen digitalt på zoom, teams eller lignende. Der er forskellige holdninger til, hvad der kræves for, at en digital generalforsamling er juridisk gyldig. Den generelle holdning er dog, at det kræver en gyldig beslutning i forening. Det betyder, at en generalforsamling gennemført på normal vis skal have besluttet, at man fremover kan afholde digitale generalforsamlinger – typisk som en del af vedtægterne. En anden mulighed er, at samtlige ejere/andelshavere skriftligt aftaler, fx pr. e-mail, at man accepterer, at generalforsamlingen gennemføres digitalt. Hvis alle er enige, kræves der ikke yderligere. Vi vil også pege på muligheden for en kombination, hvor nogle mødes fysisk (ikke mere end fem sammen), mens de øvrige deltager digitalt. Det vigtigste er, at man finder en løsning i foreningen, som alle er enige om, og som derfor tager hensyn til et eventuelt mindretal.

Delvist gennemført

I kan vælge at gennemføre en del af generalforsamlingen, så det kun er de allervigtigste punkter, der bliver behandlet. I kan så aftale, at dirigenten udskyder de øvrige punkter til behandling på en fortsættelse af generalforsamlingen på et senere tidspunkt. Når første del af generalforsamling er slut, sørger I for, at der bliver udarbejdet et underskrevet referat heraf. Den udskudte del af generalforsamlingen kan I så indkalde til, når det bliver muligt – med det sædvanlige indkaldelsesvarsel.

Fuldmagt

En tredje mulighed er, at de fleste ejere afgiver fuldmagt, så man kan overholde restriktionerne. Det kan være en god løsning – eventuelt kombineret med en delvis gennemførelse. På den måde kan beboerne afgive fuldmagt til, at regnskabet og andelskronen bliver godkendt, eller et nødvendigt renoveringsprojekt bliver vedtaget.

Skrivebords-generalforsamling

Den fjerde mulighed er at gennemføre en såkaldt ’skrivebords-generalforsamling’. Det betyder, at bestyrelsen udarbejder et ’referat’ med de beslutninger, der ønskes vedtaget. Hvis samtlige ejere/andelshavere herefter skriver under på, at de er enige i referatet, vil det være gyldigt.

Har I brug for hjælp til at afholde jeres generalforsamling?

DABEA er nytænkning inden for ejendomsadministration, da det hele foregår i et brugervenligt og gennemsigtigt administrationssystem. Vi har forenklet ejendomsadministration og gjort det enklere end andre løsninger, så I får overblik og sparer tid. Vi tilføjer hele tiden nye funktioner til systemet, så jeres hverdag løbende bliver lettere.

Vi er klar til at hjælpe dig og din forening. Så kontakt os i dag for uddybende information på kontakt@dabea.dk eller telefon [21 86 68 44](tel:21 86 68 44).